Безплатна доставка за всички поръчки до 1-ви октомври !

Връзка с контролни органи

1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА БЪЛГАРИЯ,

София 1303, ул. Дамян Груев 8,
тел.: 02 8903555; факс: 02 8903434,
e-mail:bda@bda.bg,

https://www.bda.bg

 

2.БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

София, 1040, ИНТЕРПРЕД - СТЦ
Бул."Драган Цанков" 36, офис Б 602 ет.6,

тел: 0 700 17 881,

факс: 02 969 28 08,

еmail: office@bphu.bg

www.bphu.bg

 

3.БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ

София 1000, ул.“Добруджа“№1 ет.5 офис № 4,

e-mail: baap@abv.bgbaap_kk@abv.bg,

https://baap.bg

 

4.МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

София, пл. „Света неделя“ №5,

тел. 02/ 981 01 11, 02/ 9301 171, факс 02/ 981 18 33

e-mail: goreshtalinia@mh.government.bgdelovodstvo@mh.government.bg,

https://www.mh.government.bg

 

5.КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5,

e-mail: info@kzp.bg,

тел. 02/933 0565, 070011122, факс 02/9884218

https://www.kzp.bg

 

6. НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

София, бул. „Aкадемик Иван Евстратиев Гешов“ 15,

e-mail: office@ncpr.bg,

тел: 02 895 3102,

https://ncpr.bg/bg

 

7.РЗИ – Търговище

бул. „Цар Освободител“, 7703,

e-mail: rzi-targovishte@mh.government.bg

тел.: 0601/6 40 75, 0601/ 6 41 42, факс: 0601/7 75 54 0800 13 454,

https://rzi-targovishte.bg