Сайтът използва "бисквитки"

За показване на съдържанието и по-добро потребителско изживяване в сайта, използваме "бисквитки".

Политика за използване на “бисквитки” (Cookie)

Използване на "бисквитки"

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които сайтовете могат да използват, за да направят потребителското изживяване по-ефективно.

Законът постановява, че ние можем да съхраняваме "бисквитки" на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за работата на настоящия сайт. За всички други видове "бисквитки" е необходимо Вашето одобрение.

Настоящият сайт използва различни видове "бисквитки". Някои от тях са свързани с услуги на трети страни, които се показват на нашите страници.

Можете по всяко време да промените или оттеглите Вашето съгласие от Декларацията за "бисквитки" на нашия уебсайт.

Научете повече за това кои сме ние, как можете да се свържете с нас и как обработваме личните данни в нашата Декларация за поверителност. Моля, посочете Вашия ИН и дата на съгласие, когато се свързвате с нас във връзка със съгласието Ви.

Детайли за бисквитките, които използваме

Задължителни

Тези бисквитки са задължителни за нормалната работа на уеб сайта и не могат да бъдат изключвани. Обикновено се използват, за да поддържат персоналните Ви настройки на сайта или вход в него. Можете да настройте браузъра, който използвате да блокира или да Ви съобщава за тези бисквитки, но това ще попречи на функционалността на сайта.

За функционалност

Тези бисквитки ни позволяват да анализираме предпочитанията на потребителите на сайта и съответно да подобрим ефективността му. Чрез тях отчитаме посещенията и източниците на трафик, отчитаме кои страници са най-популярни и кои най-малко популярни и как посетителите се движат на сайта. Събраната информация е анонимна. Ако блокирате тези бисквитки, няма да знаем кога сте посещавали нашия сайт.

Статистически

Статистическите "бисквитки" помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация.

Маркетингови бисквитки

Тези бисквитки се задават чрез нашия сайт от рекламните ни партньори. Те могат да бъдат използвани от тези компании за създаването на профил на Вашите интереси и позволяват показването на реклами и съобщения на други сайтове. Те работят чрез уникално идентифициране на Вашия браузър и устройство. При блокирането им, няма да получавате нашата насочена реклама.

Управлявайте вашите предпочитания, като изберете следните опции:


Безплатна доставка за поръчки над 50 лв.! 

Политика за поверитеност

1.Защитата на личните данни – значение.
Защитата на личните данни е от голямо значение за АПТЕКА ПАНАЦЕЯ. Ние искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни. Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание на сайта ни www.panaceya.bg както и след уведомяване на потребителите на сайт чрез email съобщения. Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е наш клиент.  Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при предоставяне на услугите ни, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на лични данни.

 

2.Кой обработва и носи отговорност за личните данни.

Панацея ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 125547761, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Можете да се свържете с нас на адреса ни: гр. Търговище, пл. Възраждане и на тел: +359 887101305 или на email адрес: info@panaceya.bg. Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

 

3.Видове данни, за какви цели и на какво правно основание с обработват.

В зависимост от конкретните цели АПТЕКА ПАНАЦЕЯ обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им.

 

3.1. Категории данни.

А/ Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на АПТЕКА ПАНАЦЕЯ и клиента: *три имена, адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт; *данни, събирани при плащане, направено към АПТЕКА ПАНАЦЕЯ

Б/ Данни, изготвени и генерирани от АПТЕКА ПАНАЦЕЯ, в процеса на предоставяне на услугите/стоките: *номер на поръчка, клиентски номер и др. подобни;

*данни, необходими за изготвяне на фактури, стойност на ползваните услуги; информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания; информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване на услугите; *IP адрес при посещение на уебсайта ни;

 

3.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни.

А/Обработване на данните, което е необходимо за изпълнение на поръчката.  АПТЕКА ПАНАЦЕЯ обработва данните Ви за следните цели:

*Идентифициране на клиент при поръчка направена в онлайн аптеката www.panaceya.bg или на телефона на аптеката..

*Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията във връзка с предоставяни услуги във връзка с поръчката; *Изпращане на куриерска пратка с поръчаните стоки;

*Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни;

*Плащане на поръчки, разсрочване, на дължими суми;

Б/ Изпращане на маркетингови съобщения при получаване на изрично съгласие за това от страна на потребителя:

*Предоставяне не информация на за нови продукти и актуални предложения;

*Предоставяне на информация за промоции, игри и събития, организирани от Панацея ЕООД

В) В изпълнение на свои законови задължения, АПТЕКА ПАНАЦЕЯ обработва данните Ви за следните цели: *Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

*Издаване на фактури;

*За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

 

4.Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни.

4.1.. Обработващи лични данни – лица, които въз основа на поръчка обработват личните Ви данни от името на АПТЕКА ПАНАЦЕЯ или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни, биха могли да бъдат:

*Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на поръчката.

*Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

4.2. Други администратори на лични данни, на които АПТЕКА ПАНАЦЕЯ предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:

*Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от АПТЕКА ПАНАЦЕЯ предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружестовто и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

 

5. Срок на съхраняване на личните данни.

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

*Личните данни, запазени при регистрация на активни (регистрирани) потребители на сайта се съхраняват до прекратяване на регистрацията от страна на потребителя;

*Личните данни, запазени при получаване на съгласие за изпращане на маркетингови съобщения се съхраняват до оттегляне на съгласието от страна на потребителя.

*Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на поръчка се съхраняват за срока до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;

*Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане,освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. *АПТЕКА ПАНАЦЕЯ може да съхранява някои от личните Ви данни и за по- дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел  изготвяне на статистически справки за работата на онлайн магазина; защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/връщане на поръчка, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

 

6. Права на клиента във връзка с обработването на личните данни от АПТЕКА ПАНАЦЕЯ?

А/ Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

*6.1. Право на достъп: да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях.

*6.2. Право на заличаване коригиране: да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;

*6.3. Право на възражение: да възразите пред АПТЕКА ПАНАЦЕЯ по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

*6.4. Право на оттегляне: да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни,но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие (важи и за получаването на маркетингови съобщения).

*6.5 Право на жалба: да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата са Ви засегнати; Как можете да приложите Вашите права?  Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на www.panaceya.bg

 

7. Отказ от предоставяне на лични данни на АПТЕКА ПАНАЦЕЯ и последиците от това.

За да приемем и изпълним вашите поръчки в съответствие с законовите ни задължения, АПТЕКА ПАНАЦЕЯ се нуждае от определени данни. Непредоставянето на следните данни препятства възможността АПТЕКА ПАНАЦЕЯ да обработи и достави Вашите поръчки: *три имена, адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт; *данни, събирани при плащане, направено към АПТЕКА ПАНАЦЕЯ.