Безплатна доставка за поръчки над 50 лв.!

ХЕПА МЕРЦ ГРАНУЛИ ЗА ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР * 30

ХЕПА МЕРЦ ГРАНУЛИ ЗА ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР * 30

Тегло: 200.00 гр.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
0887 101 305

Работно време:
Понеделник до Петък - 09:00 часа до 17:00 часа
Събота - 09:00 часа до 14:00 часа

Код: 36971


ХЕПА - МЕРЦ  саше  * 30

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Хепа-Мерц 3g гранули за перорален разтвор 
L-орнитин-L-аспартат 
Hepa-Merz 3g granules for oral solution
L-omitine-L-aspartate

Моля, прочетете внимателно преди употреба!
Запазете тази листовка, тъй като тя може да Ви е необходима отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.
Не преотстъпвайте това лекарство на други хора. То може да им навреди, дори, ако техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някои от нежеланите реакции станат сериозни, или забележите нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво е Хепа-Мерц и за какво се използва
2. Преди да използвате Хепа-Мерц
3. Как да използвате Хепа-Мерц
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хепа-Мерц
6. Допълнителна информация

1. Какво е Хепа-Мерц и за какво се използва?

Хепа-Мерц е лекарствен продукт, който ускорява отделянето на амоняк от организма чрез увеличаване синтеза на уреа в черния дроб.
Освен това способства за ускореното отделяне на амоняк от тъканите извън черния дроб.

Хепа-Мерц се използва за лечение на съпътстващи и последващи усложнения, поради нарушена чернодробна детоксикационна функция (например цироза на черния дроб)

2. Преди да използвате Хепа-Мерц

Хепа-Мерц не трябва да се прилага при:
Да не се използва при свръхчувствителност към L-орнитин-L-аспартат, жъл оранжев оцветител El 10 или друга от съставките на продукта. 
При тежко нарушение на бъбречната функция (бъбречна недостатъчност)
Стойността на серумния креатинин над 3 mg./100 ml може да служи за референтна стойност).

Няма налични данни за употребата на лекарствения продукт при деца

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Хепа-Мерц или могат да бъдат повлияни?
Моля, информирайте Вашия лекар ако приемате/сте приемали доскоро други лекарствени продукти, дори и ако те са без лекарско предписание.
До този момент няма данни за лекарствени взаимодействия с други продукти.

Бременност и кърмене:
Безопасността на този продукт при употреба по време на бременност или кърмене не е доказана. Не е известно дали лекарственото вещество преминава в кърмата. Моля, информирайте Вашия лекар, ако сте бременна, кърмите или ако планирате да забременеете и приемайте този продукт, само ако Ви е предписан от лекар. Попитайте Вашия лекар или фармацевт преди приема на всеки лекарствен продукт.

Ефект върху способността за шофиране и работа с машини:
Поради естеството на лекуваното заболяване способността за шофиране и работа с машини може да бъде намалена по време на лечението с Хепа-Мерц.

Важна информация за някои от съставките на Хепа-Мерц гранули:

Този лекарствен продукт съдържа фруктоза. Ако знаете, че имате непоносимост към някои захари, преди приема му се свържете с Вашия лекар.

Едно саше съдържа 1,13 g фруктоза, което отговаря на 0,11 BU (хлебни единици). Да се има предвид при пациенти, страдащи от захарен диабет.
При продължителна употреба Хепа-Мерц гранули може да бъде вреден за зъбите (кариес)

3. Как да използвате Хепа-Мерц?

Винаги приемайте Хепа-Мерц гранули точно както Ви е казал Вашият лекар Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт
Ако не е предписано друго обичайната доза е: 1 -2 сашета до 3 пъти дневно.

Начин на прилижение:
Съдържанието на сашето се разтваря в много течност (например чаша вода, чай или сок) и се изпива по време или след хранене.

Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество Хепа-Мерц 
Не са наблюдавани признаци на интоксикация при предозиране на Ь-орнитин-Ь-аспартат. При необходимост Вашият лекар ще приложи симптоматично л

Какво да предприемете, ако сте пропуснали приложение на продукта
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Ако сте пропуснали приложение на продукта, моля продължете според инструкциите за дозиране.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства Хепа-Мерц гранули може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава

Честотата на наблюдаваните нежелани реакции се определя по следната схема:

Много чести:   >1/10 пациента
Чести:              >1/100, <1/10 пациента
Не чести:         >1/1000, < 1 /100 пациента
Редки:              >1/10000, < 1/1000 пациента
Много редки:   < 1/10000, включително единични случаи

Възможни нежелани реакции:

Не чести: гадене, повръщане, болки в стомаха, газове, диария

Много редки: болки в крайниците

Тези нежелани реакции обикновенно са преходни, но те не налагат спиране на лечението.

Хепа-Мерц гранули съдържа жълто-оранжев оцветител Е110, който може да предизвика алергични реакции.

Ако забележите нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар ти фармацевт.

5. Как да съхранявате Хепа-Мерц:
Да се съхранява на места, недостъпни за деца!
Да не се употребява след изтичане срока на годност, обозначен върху опаковката! 
Да се съхранява при температура под 25° С!

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Хепа-Мерц гранули за перорален разтвор

Активно вещество:
L-ormthine-L-aspartate (Ь-орнитин-Ь-аспартат)

1 саше от 5 g съдържа 3g Ь-орнитин-Ь-аспартат
Другите съставки са:
Лимонена киселина, захарин—натрий, натриев цикламат, Повидон 25, фруктоза, овкусители (тетраром лимон и портокал), жълто-оранжев оцветител (Е110)

Как изглежда Хепа-Мерц и какво е съдържанието на опаковката 
Гранулите са оранжеви на цвят
Налични са оригинални опаковки съдържащи х 30 сашета.

Притежател на разрешението за употреба:

Притежател на разрешението за употреба

Merz Pharmaceuticals CmbH 
Eckenheimer Landstr. 100 
60318 Frankfurt / Main 
Германия

Производител:
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA,
Eckenheimer Landstr. 100 
60318 Frankfurt / Main 
Германия

Дата на последна редакция на листовката: Май 2015

 

 

За информация и поръчки: