Безплатна доставка за поръчки над 50 лв.!

АЦЦ 100 ПРАХЧЕТА 100МГ * 20

АЦЦ 100 ПРАХЧЕТА 100МГ * 20

Тегло: 0.00 гр.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

за всички поръчки над 50 лева

виж повече>

Телефон за поръчка:
0887 101 305

Работно време:
Понеделник до Петък - 09:00 часа до 17:00 часа
Събота - 09:00 часа до 14:00 часа

Код: 94


АЦЦ 100 прах 100 мг * 20
Листовка: информация за потребителя
АЦЦ100 mg прах за перорален разтвор
АСС 100 mg powder for oral solution
ацетилцистеин (acetylcysteine)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява АЦЦ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете АЦЦ
3. Как да приемате АЦЦ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате АЦЦ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява АЦЦ и за какво се използва
АЦЦ 100 е лекарствен продукт, който втечнява гъстия и жилав секрет в дихателните пътища.

АЦЦ се използва за
втечняване на секрета и улесняване на отхрачването при заболявания на дихателната система, свързани с образуването на много жилав секрет.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете АЦЦ
Не приемайте АЦЦ
ако сте алергични (свръхчувствителни) към ацетилцистеин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
ако страдате от пептична язва и особено ако състоянието Ви се е изострило.
Предупреждения и предпазни мерки
Пациентите с бронхиална астма трябва да бъдат внимателно наблюдавани по време на лечението. Ако се появи спазъм на бронхите, употребата на ацетилцистеин трябва да бъде спряна незабавно и да се предприеме подходящо лечение.
Необходимо е повишено внимание при употребата на това лекарство при пациенти с минали данни за язва, особено ако се приемат допълнително лекарствени продукти, за които се знае, че дразнят лигавиците на храносмилателната система.

Употребата на АЦЦ, особено в началото на лечението, може да доведе до втечняване на отделяния от бронхите секрет и увеличаване на количеството му. Това може да предизвика овлажняване и увеличаване на кашлицата, водещо до засилено отхрачване. Ако сте затруднен/а в отхрачването и трудно се освобождавате от секрета, трябва да предприемете подходящи допълнителни мерки (като дренаж или аспирация).

Много рядко е съобщавано за тежки кожни реакции като синдром на Стивънс-Джонсън и синдром на Лайел, свързани с временна употреба на АЦЦ. Ако забележите нововъзникнали промени по кожата и лигавиците, незабавно потърсете медицинска консултация и спрете приема на АЦЦ.

Необходимо е повишено внимание, ако имате хистаминова непоносимост. В такъв случай трябва да избягвате продължителна употреба на АЦЦ, Симптомите на непоносимост включват главоболие, обилна секреция от носа, сърбеж.

Деца и юноши
Лекарствата, които втечняват секрета (муколитици) могат да доведат до блокада на дишането при деца под 2 годишна възраст, поради особеностите на дихателната им система и ограничената им способност да изкашлят секрета (храчката). Поради това, муколитици не трябва да се използват при деца под 2 години.

Други лекарства и АЦЦ
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарствени продукти, включително и такива, отпускани без рецепта.

Лекарства, потискащи кашлицата (антитусива)
Едновременното приложение на АЦЦ и лекарства, потискащи кашлицата (антитусива), може да доведе до опасно задържане на секрет в дихателните пътища поради потискане на кашличния рефлекс. Поради това е абсолютно задължително да се консултирате с Вашия лекар преди комбинирана употреба.

Лекарства за лечение на бактериални инфекции (антибиотици)
Възможно е отслабване на ефекта на антибиотиците при едновременна употреба с АЦЦ. Поради тази причина антибиотиците и ацетилцистеин трябва да се приемат отделно във времето, с интервал най-малко от 2 часа между приема на отделните лекарства. Това не се отнася за лекарства, в които активното вещество е цефиксим и лоракарбеф.

Нитроглицерин
Има данни за усилване на съдоразширяващия и на антиагрегатния ефект на нитроглицерин (глицерил тринитрат) при едновременен прием с ацетилцистеин. Ако се налага съвместна употреба, е необходимо лекарско наблюдение. В такива случаи е възможно да се появи главоболие.

Активен въглен във високи дози може да понижи ефекта на ацетилцистеин.

Приемът на ацетилцистеин може да окаже влияние върху тестове като определяне на салицилати, кетонови тела и др.

Не разтваряйте ацетилцистеин заедно с други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Тъй като няма достатъчно опит при употреба на ацетилцистеин при бременни жени можете да прилагате АЦЦ по време на бременност, само ако Вашият лекар е преценил, че е абсолютно необходимо.

Кърмене
Няма налична информация относно отделянето на ацетилцистеин в кърмата. Затова трябва да използвате АЦЦ по време на кърмене, само ако Вашият лекар е преценил, че това е абсолютно необходимо.

Фертилитет
Няма данни относно ефекта на ацетилцистеин върху фертилитета при хората. В проучвания при животни не са наблюдавани нежелани ефекти върху фертилитета в рамките на терапевтичните дози ацетилцистеин.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да вземете което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Ацетилцистеин не повлиява способността за шофиране или работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на АЦЦ 100 mg
Това лекарство съдържа захароза. Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете АЦЦ.

1 саше АЦЦ съдържа 2,8 g захароза (захар), съответстващи на 0,24 въглехидратни единици. Това трябва да се вземе предвид при пациенти със захарен диабет.

3. Как да приемате АЦЦ
Винаги приемайте АЦЦ точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не е препоръчано друго, обичайната доза е:

Възраст    Обща дневна доза (сашета с прах)
Деца от 2-5 години    1 саше 2-3 пъти дневно (съответстващи на 200-300 mg ацетилцистеин дневно)
Деца от 6 до 14 години    1 саше 3-4 пъти дневно (съответстващи на 300-400 mg ацетилцистеин дневно)
Възрастни и деца над 14 години    2 сашета 2-3 пъти дневно (съответстващи на 400-600 mg ацетилцистеин дневно)
Начин на употреба
Приемайте АЦЦ след хранене.
Моля, разтворете праха в чаша с вода и изпийте напълно съдържанието на чашата.

Продължителност на лечението с АЦЦ
Трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошават или не се подобряват след 4-5 дни.

Моля, консултирайте се с Вашия лекар, ако Ви се струва, че ефектът на АЦЦ е твърде силен или твърде слаб.

Ако сте приели повече от необходимата доза АЦЦ
Досега не са съобщени случаи на токсично предозиране с АЦЦ. В случаи на предозиране могат да възникнат стомашно-чревни оплаквания, гадене, повръщане и диария).
Моля, информирайте Вашия лекар при съмнение за предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете АЦЦ
Ако сте забравили един прием на АЦЦ или ако сте взели по-малко от предписаната доза, моля продължете приложението на АЦЦ, като спазвате предписаната дозировка.

Ако имате каквито и да е други въпроси за употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4, Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства АЦЦ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции се описват със следната честота:

Много чести:    могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти
Чести:    могат да засегнат до 1 на 10 пациенти
Нечести:    могат да засегнат до 1 на 100 пациенти
Редки:    могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти
Много редки:    могат да засегнат до 1 на 10 000 лекувани пациенти
С неизвестна честота    от наличните данни не може да бъде направена оценка
Нарушения на имунната система
Нечести: реакции на свръхчувствителност
Много редки: анафилактичен шок, анафилактични/анафилактоидни реакции

Нарушения на нервната система
Нечести: главоболие

Нарушения на ухото и лабиринта
Нечести: шум в ушите

Сърдечни нарушения
Нечести: учестен сърдечен ритъм (тахикардия)

Съдови нарушения
Много редки: кръвоизлив

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения
Редки: нарушения в дишането (диспнея), бронхоспазъм.

Стомашно-чревни нарушения
Нечести: възпаление в устната кухина (стоматит), коремна болка, диария, повръщане и гадене
Редки: храносмилателни нарушения (диспепсия)

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Нечести: уртикария, обрив, ангиоедем, боцкане, сърбеж, екзантем

Обши нарушения и ефекти на мястото на приложение
Нечести: треска
С неизвестна честота: подуване на лицето

Изследвания
Нечести: понижено кръвно налягане (хипотония)

Много рядко са съобщавани прояви на тежки кожни реакции като синдром на Стивънс-Джонсън и синдром на Лайел при употреба на ацетилцистеин. Ако се развият кожни или лигавични промени е необходимо да се потърси незабавно съвет на лекар и приема на ацетилцистеин да се преустанови.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел.: + 359 2 890 34 17, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате АЦЦ
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте АЦЦ след срока на годност отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Условия на съхранение
Да се съхранява при температура под 30 °С.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа АЦЦ
Активното вещество е ацетилцистеин.
Всяко саше с 3 g прах за перорален разтвор съдържа 100 mg ацетилцистеин.

Другите съставки са:
Аскорбинова киселина (Витамин С), захарин, захароза, ароматизатор (портокал).

Препоръка към диабетиците
1 саше АЦЦ съдържа 0,24 въглехидратни единици.

Как изглежда АЦЦ и какво съдържа опаковката
АЦЦ се предлага в оригинални опаковки, съдържащи 20, 50 или 100 сашета с прах за перорален разтвор.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
Hexal AG,
Германия

Производител
Salutas Pharma GmbH,
Германия

За информация и поръчки: